יום בריאות הנפש או יום הרס הנפש?

אוקטובר 2020 - מאת הילה קומם, איני יודעת מי הגורם ששופך מאות אלפי שקלים על קמפיינים של "יום בריאות הנפש"- משרד הבריאות, אנוש או חברות התרופות,
בכל אופן הנה מידע מעניין ביום הזה על הפרות זכויות האדם הגדולות ביותר שקורות מתחת לאף שלכם בתחום בריאות הנפש. כמי שנמצאת בקשר עם אנשים שנפגעו, אני יודעת, שהאשפוז עצמו - ומה שקורה בו כמובן כולל מינונים גדולים של תרופות, מכות חשמל, קשירות, יכול להיות טראומה לכל החיים.
במוסף מסחרי של אנוש נכתב ש"נזעי חשמל" היא פרוצדורה בטוחה. מה תגיד על זה Tami Harris- שאיבדה את זכרונה ושינייה, בין שאר הרעות החולות.
מכיוון שאנשים יותר ויותר מודעים לסכנות הפסיכיאטריה, הפסיכיאטרים מגדילים את כמות האשפוזים בכפייה.
הנתונים הם מתוך שנתון בריאות הנפש 2018 של משרד הבריאות:
בשנת 2009 האשפוזים הכפויים בהוראת פסיכיאטר היוו 20.2 אחוזים מכלל האשפוזים הפסיכיאטריים, בעוד האשפוזים מרצון היוו 71.9 אחוזים (האחוזים הנותרים היו בהוראת בית משפט).
לעומת זאת, בשנת 2018, אחוז האשפוזים הכפויים בהוראת פסיכיאטר עלה ל-25.4 אחוזים. אחוז המאושפזים מרצון לעומת זאת ירד ל- 67.3 אחוזים. אחוז האשפוזים בהוראת בית משפט ירד ל- 6.8 אחוזים.
מגמה זו – של יותר אשפוזים כפויים בידי פסיכיאטרים ביחס לאשפוזים מרצון – נמשכה באופן הדרגתי לאורך השנים משנת 2009 עד 2018.
עובדה נוספת הזועקת מהנתונים לעיל היא שרק כ- 2/3 מהאשפוזים הפסיכיאטריים הם מרצון, בעוד שכ- 1/4 מסך האשפוזים נכפים לחלוטין ע"י פסיכיאטרים! זוהי כמות עצומה של כפייה, שלא קיימת בשום מקצוע או תחום אחר בעולם. מדובר בכמות בלתי נתפסת של "טיפולים" – סימום, קשירות, שוקים חשמליים – הנעשים בכפייה, ללא הסכמתם של הקורבנות! אם מוסיפים לכך את האשפוזים בהוראת בית המשפט, מקבלים שכשליש מכלל האשפוזים הפסיכיאטרים מתבצעים בכפייה.
נתון נוסף מתוך השנתון מציג תמונה חמורה אף יותר: כשבוחנים את הקבלות הראשונות לאשפוז פסיכיאטרי (אשפוז ראשון של האדם) – הנתח של האשפוזים הכפויים בכלל אשפוזים אלו אף גדל ל- 35.6 אחוזים (28.4 מתוכם בהוראת הפסיכיאטר המחוזי והיתר בהוראת בית משפט). כלומר אשפוזים כפויים, בעיקר ע"י פסיכיאטרים, מהווים פקטור גדול אף יותר בהכנסת אנשים לתוך מעגל האשפוזים הפסיכיאטריים!
עמותת מגן לזכויות אנוש דורשת לבטל את כוחם של הפסיכיאטרים לכפות את ה"טיפולים" שלהם ולדאוג לעצמם לעסקים באמצעות שימוש בצווי אשפוז כפוי – צווים המעניקים להם כוח בלתי מוגבל לגזול את החופש ואת זכות האדם על גופו, זאת ללא משפט וללא ביסוס מדעי או רפואי.

איך מנסים למכור לנו תרופות פסיכיאטריות הרסניות

אוקטובר 2020 - איך מנסים למכור לנו תרופות פסיכיאטריות הרסניות

עד שהגיע הארנבת.

פרופסור חיים בלמקר שאמר: "אכן אין הוכחה שמחלות נפש שנובעות מחוסר איזון כימי במוח"

הפסיכיאטר דיויד קייסר אמר: על הפסיכיאטרייה המודרנית מוטלת עדיין ההוכחה של גורם גנטי/ביולוגי של כל מחלת נפש שהיא ... מטופלים הובחנו (בעלי)'חוסר איזון כימי' למרות העובדה שלא קיימת בחינה התומכת בטענה זו,ו... אין כל מושג ממשי אודות מה יהיה איזון כימי נכון. בתשקיפי תצלום של המוח כיום, שמובאים כהוכחה לכך שמחלות נפש הן מחלות גופניות, יש דופי עצום. בהחלט, רוב הסיכויים שמרשמים של סמים פסיכוטרופיים גורמים לשינויים שנצפים במוח. סטיבן הימן דירקטור המוסד לבריאות הנפש הלאומי מודהששימוש חסר הבחנה בסריקות מוח אלו מפיק "תמונות יפות אך חסרות רצף גורם תוצאה של המוח.

אליוט ולנשטייןPhD, המחבר של "מאשמים את המוח", אינו משתמע לשני פנים" "אין כל מבדקים הקיימים לביצוע הערכה אודות המצב הכימי של מוחו של אדם חי.

ואין גם כל "סימן ביוכימי אנטומי או תפקודי שנמצא אשר מבדיל באופן מהימן את מוחם של מטופלים נפשיים."

 

מקצוע בכפייה: אחוז גודל והולך מסך האשפוזים הפסיכיאטריים מקורו באשפוזים כפויים

אוקטובר 2020 - האם הפסיכיאטרים יותר ויותר דואגים לעצמם לקליינטורה של מאושפזים? שאלה זו מתבקשת על בסיס נתונים הנחשפים בשנתון הסטטיסטי לשנת 2018 מטעם משרד הבריאות לתחום בריאות הנפש, שהגיע לאחרונה לידי עמותת מגן לזכויות אנוש

הנתונים הרלוונטיים מוצגים בעמוד 92 של השנתון: בשנת 2009 האשפוזים הכפויים בהוראת פסיכיאטר היוו 20.2 אחוזים מכלל האשפוזים, בעוד האשפוזים מרצון היוו 71.9 אחוזים. 8 האחוזים הנותרים היו בהוראת בית משפט.
לעומת זאת, בשנת 2018, אחוז האשפוזים הכפויים בהוראת פסיכיאטר עלה ל-25.4 אחוזים. אחוז המאושפזים מרצון לעומת זאת ירד ל- 67.3 אחוזים. אחוז האשפוזים בהוראת בית משפט ירד ל- 6.8 אחוזים.
מגמה זו - של יותר אשפוזים כפויים בידי פסיכיאטרים ביחס לאשפוזים מרצון - נמשכה באופן הדרגתי לאורך השנים משנת 2009 עד 2018 (השנתון מספק נתונים משנת 2009 בלבד). האם זה אומר שפסיכיאטרים נאלצים יותר ויותר לכפות אשפוזים כדי למלא את מיטות האשפוז?

עובדה נוספת הזועקת מהנתונים לעיל היא שרק כ- 2/3 מהאשפוזים הפסיכיאטריים הם מרצון, בעוד שכ- 1/4 מסך האשפוזים נכפים לחלוטין ע"י פסיכיאטרים! זוהי כמות עצומה של כפייה, שלא קיימת בשום מקצוע או תחום אחר בעולם. מדובר בכמות בלתי נתפסת של "טיפולים" - סימום, קשירות, שוקים חשמליים - הנעשים בכפייה, ללא הסכמתם של הקורבנות! אם מוסיפים לכך את האשפוזים בהוראת בית המשפט, מקבלים שכשליש מכלל האשפוזים הפסיכיאטרים מתבצעים בכפייה.
נתון נוסף מתוך השנתון מציג תמונה חמורה אף יותר: כשבוחנים את הקבלות הראשונות לאשפוז פסיכיאטרי (אשפוז ראשון של האדם) - הנתח של האשפוזים הכפויים בכלל אשפוזים אלו אף גדל ל- 35.6 אחוזים (28.4 מתוכם בהוראת הפסיכיאטר המחוזי והיתר בהוראת בית משפט). כלומר אשפוזים כפויים, בעיקר ע"י פסיכיאטרים, מהווים פקטור גדול אף יותר בהכנסת אנשים לתוך מעגל האשפוזים הפסיכיאטריים! 


יהודה קורן, דובר עמותת מגן לזכויות אנוש: "נראה שהציבור מבין יותר ויותר שעליו להדיר את רגליו מן המחלקות הפסיכיאטריות. אנו נמשיך ליידע את הציבור בנוגע לנזקים החמורים של טיפולים פסיכיאטריים. במקביל, יש להגביל את כוחם של הפסיכיאטרים לכפות את ה"טיפולים" שלהם ולדאוג לעצמם לעסקים באמצעות שימוש בצווי אשפוז כפוי - צווים המעניקים להם כוח בלתי מוגבל לגזול את החופש ואת זכות האדם על גופו, זאת ללא משפט וללא ביסוס מדעי או רפואי." 


לפרטים נוספים
יהודה קורן דובר
052-3350928 מייל: yodak8@gmail.com

האם אשפוז פסיכיאטרי מוביל להתאבדות ?

ספטמבר 2020 - ביום הבינלאומי למניעת התאבדויות, החל היום אנו חושפים נתון חשוב

מספר ההתאבדויות בקרב מאושפזים לשעבר במערכת הפסיכיאטרית גבוה פי 15.3 לפחות מאשר בכלל האוכלוסייה. כך עולה מנתוני השנתון הפסיכיאטרי 2018, שהגיע לידי העמותה ממשרד הבריאות בעקבות פנייה דרך חוק "חופש המידע".

האם אשפוז פסיכיאטרי מוביל להתאבדות ?

בשנים 2017-2016, שיעור ההתאבדות המתוקנן לגיל בקרב בני 18-45 ומעלה שהיו אי פעם באשפוז פסיכיאטרי היה גבוה פי 15.3 בהשוואה לכלל האוכלוסייה. בשנים 2013-14 הוא היה גבוה פי 16.3!!

אנו קוראים למערכת הבריאות לבדוק מהם בדיוק הגורמים לאחוז התאבדות כל כך גבוה של אנשים שעברו טיפול במוסדות האשפוז הפסיכיאטרים: האם הגורמים האלו הם השוקים החשמליים (בשפה מכובסת "נזעי חשמל"), הקשירות, ההתעללויות, הסמים הקשים הידועים כגורמים למחשבות התאבדותיות?

מערכת בריאות הנפש חייבת לעקור מן השורש טיפולים שמובילים להתאבדות של מטופלים! לא ייתכן שאיבר של מערכת הבריאות, שנועדה להאריך חיי בני אדם, יהיה כל כך קטלני.

הגיע הזמן להעביר מן העולם את הטיפולים הברברים שמבוצעים במוסדות פסיכיאטרים, במקום לבקש שוב ושוב להגדיל את התקציבים ואת כוח האדם. הגיע הזמן לאפשר למוסדות אלטרנטיביים, שהטיפולים בהם הומניים יותר, לקבל תקציבים לטפל באנשים המצויים במשבר.

לשנתון בריאות הנפש, ראו החל מעמוד 99 https://www.health.gov.il/PublicationsFiles/mtl-Yearbook-2018.pdf
נשמח לסייע בפרטים נוספים. יהודה קורן 052-3350928 דובר עמותת מגן לזכויות אנוש (ע״ר)

שוקים חשמליים

2020 - משנת 2006 מסרב משרד הבריאות לדווח על מספר שוקים חשמליים שנתנו לבני אדם. טיפול ואלים שגורם אף למוות נחשב לטיפול פסיכיאטרי מקובל כמו הלובוטומיה שיצאה מחוץ לחוק. או לא נהוגה כלל בגלל מקרי המוות והנזקים החמורים כמו לנכות לצמיתות ולמצב של צמח.

השאלה הנשאלת מה יש למשרד הבריאות להסתיר מיידע אם הטיפול הזה כל כך נפלא?

יום בריאות הנפש או יום הרס הנפש?

אוקטובר 2020 - מאת הילה קומם, איני יודעת מי הגורם ששופך מאות אלפי שקלים על קמפיינים של "יום בריאות הנפש"- משרד הבריאות, אנוש או חב...