אשפוז כפוי אינו הפתרון הנכון והראוי.ישנם לדעתנו פתרונות טובים. איכותיים. אנושיים יותר

נובמבר 20123 - האתר בכיוון הרוח ועמותת מגן לזכויות אנוש מודיעים בגילוי דעת זה כדלקמן:
לאור העובדה שכ15 מניצולי הטבח במסיבת רעים וביישובי עוטף עזה אושפזו בכפייה .
אנו מודעים היטב למידת הנזקים הנפשיים שנגרמו לחלק מהניצולים שחוו מראות נוראיים ומזעזעים ונפשם לא עמדה בכך.
זהו מצב כאוב. קשה מורכב. אנו מאחלים להם החלמה מהירה. בריאות נפשית ופיזית. ומצטרפים לכלל המתפללים לבריאותם ושלומם.
עם זאת בגילוי דעת זה אנו מבקשים להבהיר את דעתנו המשותפת כי אשפוז כפוי אינו הפתרון הנכון והראוי.ישנם לדעתנו פתרונות טובים. איכותיים. אנושיים יותר
אנשים אלו חוו ועברו את הנורא מכל. כליאתם. מתן טיפולים תרופתיים להם . כל אלו יהוו בעבורם נזק קשה ביותר. שספק אם אכן ירפא את נפשם הפצועה והמדממת אל מול הנוראות.
איננו מפקפקים ברצונם הטוב כיום של כל המטפלים בהם באשפוז הכפוי.
אבל אנו סבורים בהחלט שהם שוגים באופן חמור ביותר בכליאתם של ניצולים אלו.ולעתיד לבוא פגיעה נפשית ואולי פיזית קשה מאוד
לכן אנו טוענים שיש לבטל לאלתר אשפוז כפוי זה ולמצוא דרכים טובות. יותר מבחינת הטיפול הרפואי והנפשי בהם.

אשפוז כפויאין תגובות:

הוסף רשומת תגובה