דו"ח מבקר המדינה: חשדות לפלילים בהתנהלות בכירים בקופת חולים מאוחדת

הכתבה דו"ח מבקר המדינה: חשדות לפלילים בהתנהלות בכירים בקופת חולים מאוחדת , דן אבן הארץ , נובמבר 2010

בדו"ח חריג בחומרתו, חושף המבקר מחדלים מתמשכים של בכירים בקופת חולים מאוחדת השלישית בגודלה בארץ, בהם העסקת קרובי משפחה אצל ספקים והענקת הטבות כספיות לבכירים
.

.
מבקר המדינה, השופט בדימוס מיכה לינדנשטראוס, פירסם היום (15.11.2010 , שני) דו"ח חריג בחומרתו על התנהלות קופת חולים מאוחדת. המדובר באחד הדו"חות החמורים שמפרסם משרד המבקר, העוסק במחדלים מתמשכים לאורך שנים של בכירים במאוחדת, קופת החולים השלישית בגודלה בישראל.

המבקר ממליץ על פתיחת חקירה בחשד לפלילים כנגד שורת בכירים בקופה במספר פרשיות; על הקמת ועדת חקירה לתפקוד הקופה במשרד הבריאות ובוועדה לביקורת המדינה של הכנסת; ועל הוצאת צווים כנגד עובדי הקופה להחזרת כספים שהועברו אליהם בניגוד לכללי מינהל תקין. בעקבות הדו"ח כבר נעצר בשבוע שעבר בכיר במאוחדת על ידי היחידה הארצית לחקירות הונאה במשטרה. בתגובה לממצאים, הורה מנכ"ל משרד הבריאות על כינוס מיידי של דירקטוריון קופת חולים מאוחדת לקבלת החלטות תוך עשרה ימים.

קרובי משפחתו של המנכ"ל הועסקו אצל ספקי הקופה

דו"ח המבקר מצביע על "פגמים מהותיים בהליכי הניהול, הפיקוח והבקרה של הקופה, שבידיה הפקידה המדינה כספי ציבור לשם מתן שירותי בריאות למיליון מבוטחים". לפי הדו"ח, "התמונה המצטיירת מצביעה על תרבות ארגונית קלוקלת הנמשכת זה שנים, ועל חריגות חמורות מאוד מכללי מינהל תקין וליקויים המעוררים חשש לזילות כספי הציבור, ובמקרים מסוימים אף חשש לפגיעה בטוהר המידות. חריגות וליקויים אלה התאפשרו בשל כשל ניהולי מתמשך של כלל מערכי הקופה, לרבות המוסדות המפקחים ודרגי הניהול הבכירים".

הביקורת מצביעה על כך שבכירים במאוחדת לא דיווחו על העסקת קרובי משפחה על ידי ספקים של הקופה במצב של "ניגוד עניינים חמור ומתמשך". מנכ"ל מאוחדת, שמואל מועלם, שנכנס לתפקידו ביוני 2007, מואשם באחריות ניהולית למחדלי הקופה המפורטים בדו"ח. באופן אישי מואשם המנכ"ל כי שלושה מקרובי משפחתו הועסקו לאורך שנים אצל ספקים של הקופה, מבלי שדיווח על כך להנהלת הקופה והיועץ המשפטי שלה. בתשובתו למבקר הבהיר מועלם כי "בשעתו לא הייתי ער די הצורך לחובה לדווח על היותם מועסקים אצל ספקים של הקופה, כל עוד אין חשש ממשי לניגוד עניינים... ולכן לא דיווחתי. אני מבין כעת כי זו הייתה טעות".

הקופה העניקה לבכיריה הטבות כספיות חריגות

בביקורת נמצא כי הקופה העניקה לעובדיה, ובעיקר לבכיריה, הטבות כספיות ניכרות וחריגות, עליהן מסרה דיווח חלקי בלבד לממונה על השכר באוצר. עוד נמצא כי המנכ"ל מועלם אישר בתפקידיו הקודמים לעובדים רבים פדיון ימי חופשה תוך התעלמות מדרישות הממונה על השכר באוצר. בעקבות הביקורת כבר הורה הממונה על השכר לעובדים להשיב כספים שהתקבלו בין השנים 2004 עד 2008 על פדיון ימי חופשה בסכום כולל של 900 אלף שקל.

לפי מסמכי הקופה, לפחות 17 מעובדיה הבכירים מקבלים גם "תוספת ייצוג" להשתתפות באירועים משפחתיים פרטיים של עובדים בקופה. בין מקבלי התוספת נכללים מועלם ומבקר הפנים של הקופה דוד סומך, וזאת מבלי שנמצא פירוט של אמות המידה לבחירת העובדים שקיבלו את התוספת ולקביעת שיעורה. בדרך זו שילמה הקופה ממאי 2008 עד מאי 2009 סכום של כ-292 אלף שקל לבכיריה, ובהם 66 אלף שקל למועלם עבור השתתפותו ב-132 אירועים. ממצאים אלו הועברו ליועץ המשפטי לממשלה בחשד לעבירה על החוק.

חבר המועצה העביר כספים לעמותה חרדית בניהולו

צבי למברגר, המכהן כחבר "מועצת המאוחדת", אחד המוסדות המנהלים את הקופה, מאז 2005 ניהל במקביל בשנים 2004-2009 את עמותת "למען ירושלים", הפועלת בקהילה החרדית בירושלים. בדיקת המבקר העלתה כי הקופה התקשרה עם העמותה לכאורה כדי שזו תספק שירותי ניהול לאחד מסניפי המאוחדת בעיר. לפי הדו"חות הכספיים של העמותה, בשנים בהן ניהל למברגר את העמותה העבירה לה הקופה כ-12.7 מיליון שקל. חברותו של למברגר במועצה העמידה אותו במצב של ניגוד עניינים בין תפקידו בעמותה, ובין תפקידו כחבר במועצה שתפקידה לפקח על פעולות הקופה.

המבקר קובע כי על משרד הבריאות לבחון את האפשרות לחייב את מאוחדת להחזיר את הכספים שהוציאה למימון הפעילות השוטפת של עמותות מהמגזר החרדי. הממצאים בעניינו של למברגר הועברו גם על ידי המבקר ליועץ המשפטי לממשלה לבחון האם לפתוח נגדו בחקירה בחשד לעבירה על החוק.

הרוקח הראשי ניהל מחסן תרופות פרטי

ממצאים חמורים בדו"ח המבקר נוגעים גם לפעילות הרוקח הראשי של מאוחדת, ג'ורג' שריקי. במקביל לתפקידו משמש שריקי כבעלים של בית המרקחת "מוריה" בירושלים המספק תרופות למבוטחי מאוחדת בבירה. "עצם העסקתו של בעל בית מרקחת פרטי כרוקח הראשי של הקופה, האחראי להתקשרות עם בתי מרקחת פרטיים, יצרה מצב מתמשך וחמור של ניגוד עניינים", קבע המבקר.

בנוסף לתפקידיו ניהל שריקי במאוחדת מחסן פרטי של תרופות, שחלקן אינן כלולות בסל הבריאות, שערכן נאמד בעשרות אלפי שקלים. מבדיקת המבקר עולה כי שריקי נהג לחלק חינם את אותן התרופות לפי החלטתו, ללא התייעצות עם גורמים מקצועיים בקופה. הממצאים בעניינו של שריקי הועברו אף הם ליועץ המשפטי לממשלה כדי לבחון פתיחה בחקירה.

שריקי מוזכר עוד בדו"ח בנוגע לכנסים שערך בשנים 2006-2008 לרוקחי הקופה במלונות יוקרה בארץ ובחו"ל, תוך חלוקת חבילות ספא למשתתפים. "עולה החשש שקבלת המימון מחברות התרופות היא לפחות בחלקה בגדר קבלת טובת הנאה מחברות אלה... באצטלה של קיום כנס מקצועי", כך לשון הדו"ח.

המנכ"ל הקודם קיבל תרופות שאינן בסל

הדו"ח מותח ביקורת גם על עוזי סלנט, ששימש בתפקיד מנכ"ל מאוחדת במשך שלושים שנים עד 2007. סלנט הואשם בניגוד עניינים באישור הסדרי עבודתו של הרוקח הראשי שריקי, שסיפק לו במשך שנים תרופות יקרות שאינן כלולות בסל הבריאות עבור קרוב משפחה. "הפעילות הלא תקינה של הקופה נמשכה שנים, ולדעת משרד מבקר המדינה, היא תוצאה של מחדל ניהולי מתמשך הן של מנהליה, שפעלו בניגוד לחוק, לתקנות ולכללי מינהל תקין; והן של גורמי הפיקוח והבקרה בקופה", קובע המבקר.

מאוחדת הערימה קשיים על משרד המבקר

במשרד המבקר נמתחה בימים האחרונים ביקורת על התנהלות הנהלת המאוחדת במסגרת הביקורת. "מאוחדת הערימה קשיים על משרד מבקר המדינה בנוגע לקבלת מסמכים ומידע. פעמים רבות עיכבו עובדי הקופה את מסירתם, וכאמור - התברר שלא תמיד נמסרו מלוא המסמכים והנתונים המבוקשים. גם תשובותיה של מאוחדת לשאלות משרד מבקר המדינה היו בחלקן לא מלאות ואף מטעות", נקבע בדו"ח.

המבקר קורא למשרד הבריאות, הממשלה והוועדה לביקורת המדינה של הכנסת להקים ועדת חקירה לבדיקת תפקוד קופת חולים מאוחדת ומוסדותיה. בסמכותה של ועדה שכזו גם לפזר את הנהלת המאוחדת, אם תגיע לממצאים חמורים. המבקר קורא להתערבות גורמי הפיקוח השלטוניים במתרחש במאוחדת, "לפעול לשינוי מהותי בסדרי עבודתה של הקופה, הדגשת חובות הדיווח והשקיפות כלפי המוסדות המנהלים, הגברת הסמכות והאחריות של המוסדות המנהלים, והכול - כדי לחייבם לנהוג ולפעול לפי מיטב הנורמות של ממשל תאגידי תקין החלות ומקובלות בגופים דומים".

דו"ח מבקר המדינה מציין גם כשלים בהתנהלות שלוש קופות החולים האחרות - כללית, מכבי ולאומית - בתחומי גיוס מבוטחים חדשים באמצעים המנוגדים לחוק או הסדרת מבני הדירקטוריונים של הקופות. המבקר קובע עוד כי הניידות בין קופות החולים עדיין מוגבלת בישראל, וכי הביטוח הסיעודי, שאינו עובר עם המבוטח לקופה החדשה, מהווה חסם עיקרי באפשרות של ישראלים לעבור בין קופות החולים. המבקר קורא למשרד האוצר לבחון אפשרויות לצמצם חסם זה.

מאוחדת: נלמד את פרטי הדו"ח ונתקן את הליקויים

מהנהלת קופת חולים מאוחדת נמסר בתגובה לדו"ח המבקר כי "במאוחדת רואים בביקורת, כבכל ביקורת, כלי ניהולי חיוני המחייב התייחסות רצינית. במאוחדת ילמדו את פרטי הדו"ח ויפעלו ככל הנדרש לתיקון הליקויים... הנהלת מאוחדת תדווח בשקיפות מלאה למנכ"ל משרד הבריאות, לגורמים המוסמכים ולציבור המבוטחים, על הצעדים האופרטיביים שיינקטו לאחר בחינת הממצאים".

עוד נמסר כי "דווקא בעת הזאת ראוי לציין כי ממצאי המבקר - חמורים ככל שיהיו ויתוקנו - אינם סותרים שתי עובדות מרכזיות: מאוחדת הינה הקופה היחידה במערכת הבריאות הציבורית בישראל, שהנהלתה מציגה במשך שנים רבות איתנות פיננסית ויציבות, לרווחת מבוטחיה, ומבוטחי מאוחדת זוכים לאורך שנים ובהתמדה בשירות מצוין. כל המחקרים הממלכתיים והסקרים הבלתי תלויים קובעים כי שביעות הרצון של מבוטחי מאוחדת משירותי הקופה - ובכלל זה גם בתקופה אליה מתייחס הדו"ח - הינה בשיעור הגבוה ביותר, יותר שנים מכל קופה או גורם אחר כלשהו במערכת הבריאות הציבורית בישראל".

קישורים:

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה